Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Bevezetés


Vállalatunk üzletpolitikájának alapja az ügyfeleink bizalma. Kérjük az alább írtakat figyelmesen olvassa el, mivel a King Tours Kft. honlapjainak olvasójaként Önre nézve kötelezőek az itt írt feltételek. Az Internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben e feltételekkel nem ért egyet, ne látogassa weboldalainkat.


2. Információk


A King Tours Kft. honlapjának oldalain megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. Az információk adatok esetleges pontatlanságai, hibái, esetleges változásai vagy hiányosságai miatt nem vállalunk felelősséget. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.


3. Adatok védelme


A King Tours Kft. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. A King Tours Kft. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezel.  


4. Védjegyoltalom és szerzői jog


A King Tours Kft. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a King Tours Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.


5. Az Internet biztonsága – Felelősség


A King Tours Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Weboldalunkon szereplő egyes hivatkozások, linkek, más weboldalakra mutathatnak. Ezen oldalak működéséért, az oldalak tartalmáért, adatkezelési gyakorlatáért a King Tours Kft.


6. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről


Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.


7. Fontos webcímek


• Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk

• Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság